De studenten van de academie

Dramatische kunsten

3

Académie des arts de la parole de Rixensart

Démarche artistique

Dramatische kunsten

🎧 (click)

Voices : studenten van het Academie te Rixensart

leraars: Rémy Orianne et Félix Vannoorenberghe

Muzikale kompositie en klankbewerking :  Grégoire Dune

Left arrow icon
Terug naar de vorige pagina